Particulieren

Tekenwerk & Vergunningen

Tekenwerk
Bij ons kunt u terecht voor alle bouwkundige teken werkzaamheden.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • tekenwerk voor een offerte aanvraag
 • verzorgen van plattegronden van uw woning bijvoorbeeld voor inrichting van de ruimten
 • volledig uitwerken van uw bouwplannen
 • tekeningen nodig bij vergunningaanvragen
 • zowel in 2D als 3D

3D Tekenwerk
De toekomst van bouwkundig tekenwerk ligt bij het driedimensionaal in beeld brengen van uw project. Bij meer complexe projecten combineren we in het bouwkundig tekenwerk 2D en 3D. Hierdoor zijn zowel de ontwerpkeuzes als de bouwtekeningen helder.

Bouwvergunning
Als u gaat bouwen of ingrijpend verbouwen kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. De omgevingsvergunning is sinds een aantal jaren de vervanger van de bouwvergunning en alle bijkomende vergunningen.

Voor het vervaardigen van goede vergunningaanvraag is goede kennis van het bouwbesluit een eerste vereiste. Daarnaast moet worden voldaan aan het bestemmingsplan.
Bouw-Raad heeft de kennis in huis om samen met u tot een mooi en goed bouwproject te komen, dat ook voor de welstandcommissie acceptabel is.

De zaken die wij voor u kunnen regelen zijn:

 • vóóronderzoek voor mogelijkheden bouwplan
 • bouwaanvraag tekeningen
 • volledige vergunningaanvraag verzorgen
 • het digitaal indienen van vergunning aanvraag bij de gemeente

Kortom Bouw-Raad kan het hele bouwaanvraag proces voor u verzorgen.

Kostenraming

Heeft u bouwplannen maar geen idee wat het gaat kosten dan kan Bouw-Raad voor u een inschatting van de bouwkosten maken.
Wanneer u een kosten raming laat maken weet u vooraf waar u aan toe bent zodat de bouwplannen binnen uw budget passen. Omdat Bouw-Raad niet zelf de uitvoering verzorgt, krijgt u een objectieve prijsindicatie die de uiteindelijke keuze voor een bouwbedrijf veel makkelijker maakt.

 • Formuleren uitgangspunten
 • Uitrekenen hoeveelheden
 • Maken kostenbegroting uitvoering bouwplannen

Bouwbegeleiding

Bouwwerkzaamheden kennen vele facetten en ambachten waardoor het moeilijk kan zijn voor een particulier om dit traject van begin tot eind te stroomlijnen. Hierin kunnen wij u van dienst zijn door het gehele traject of een deel daarvan uit handen te nemen.

De zaken die wij voor u kunnen regelen zijn:

 • samenstellen van tekeningen en bestek (omschrijving van het uit te voeren bouwwerk inclusief materialen en uitvoeringsvoorwaarden)
 • aanvragen offertes (hoofdaannemer en/of onderaannemers)
 • beoordelen offertes
 • maken van contractafspraken met uitvoerende partijen te denken aan planning, termijnverdelingen enz.
 • bewaken (dagelijks/wekelijks) van de werkzaamheden en rapportage van kwaliteit, voortgang en bouwkundige zaken
 • beoordelen van meer- en minderwerk
 • oplevering

Door gebruik te maken van kennis en ervaring bespaart u veel tijd.